Previous Next

โครงการ "เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว" ครั้งที่ 9/2561

          นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561    ณ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพ และเป็นการประชาสัมพันธ์มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

          หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดในภาคเช้า ณ อาคารสำนักงาน ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ ในวันที่ 6 มกราคม 2561 ซึ่งโครงการ "เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว" ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อดำเนินการมอบของบริจาคให้กับ ชาวบ้านภายในชุมชน และนักเรียน ของ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อีกทั้ง อุปกรณ์การเรียน และเครื่องเล่นขนาดใหญ่ สำหรับสนามเด็กเล่น หลังจากที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ได้เริ่มกิจกรรมด้วยการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ระหว่าง ทีม อบต.แม่ตื่น และ ทีมเครดิตยูเนี่ยน จากนั้น เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างชาวเครดิตยูเนี่ยนและชาว ต. ม่อนจอง

           ในส่วนของภาคเช้าของวันที่ 7 มกราคม 2561 มีพิธีทางศาสนาและทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินสมทบทุนให้กับทางโรงเรียนตรีมิตรวิทยา ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา ได้เข้าสู่กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่ผู้มีผลการเรียนดี ต่อด้วยการมอบผ้าห่ม ชุดกันหนาว และชุดอุปกรณ์สนามสนามเด็กเล่น โดยมี นายการุณ พรหมสินไชย รองประธานกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย คนที่ 2 และ นายดาบชัย ใจสู้ศึก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search