ท่านสามารถทำการโอนเงิน บริจาค ตามบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชีธนาคาร ของ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

ลำดับ ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี หมายเหตุ
1. กสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์ 032-8-68270-2  
2. กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์ 642-1-26900-5  
3. ออมสิน ศรีจันทร์ ออมทรัพย์ 020-2-2724646-7  
4. กรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์ 546-7-34158-1  
5. ธ.ก.ส. ขอนแก่น ออมทรัพย์ 020-1-2904580-4  
6. ไทยพาณิชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์ 408-5-42150-0  
7. กรุงไทย เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์ 986-5-85341-8  
ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search