ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาค

บริจาคเงิน / แจ้งการโอนเงินบริจาค
กองทุน

กองทุน

กองทุน ต่างๆ ของมูลนิธิ
ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่สำคัญ / แบบฟอร์ม

มคท. และ ช.ส.ค. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ร่วมกันส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์

09 April 2018
มคท. และ ช.ส.ค. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ร่วมกันส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเครดิตยูเ...

ศึกษาดูงานกลุ่มเกษรตกรทำสวนเขาทะลุ

13 February 2018
ศึกษาดูงานกลุ่มเกษรตกรทำสวนเขาทะลุ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย(มคท.) โดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ได้...

โครงการ "เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว" ครั้งที่ 9/2561

11 January 2018
โครงการ "เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว" ครั้งที่ 9/2561

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "...

คณะกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยน ร่วมกันประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานและภารกิจ มทค. ครั้งที่ 7/2560

25 December 2017
คณะกรรมการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยน ร่วมกันประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานและภารกิจ มทค. ครั้งที่ 7/2560

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคลองจั่น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำก...

โครงการก้าวอย่างมั่นใจกับการจัดสวัสดิการฯ

13 November 2017
โครงการก้าวอย่างมั่นใจกับการจัดสวัสดิการฯ

ทางมูลนิธิได้จัดโครงการ ก้าวอย่างมั่นใจกับการจัดสวัสดิการ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญชวนสมา...

ประชุมวิสามัญ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

13 November 2017
ประชุมวิสามัญ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

ประธานได้จัดการประชุม วิสามัญ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเ...

ลิขสิทธิ์ ©2019 มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย 7/1 หมู่11 ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

Search